dostupná čísla


Obsah časopisu

MIROSLAV MICHELA, LÁSZLÓ VÖRÖS (edd.), Rozpad Uhorska a Trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku

Bratislava 2013, Historický Ústav SAV, 336 s.

Čeněk Pýcha

Čeněk Pýcha (*1989), působí v Ústavu pro studium totalitních režimů , cenek.pycha@gmail.com       další články autora