dostupná čísla


Obsah časopisu

„Jak bychom přirozeně žíti měli, abychom dosáhli věku nejvyššího“. Gender v tzv. „domácích lékařích“ druhé poloviny 19. a počátku 20. století

Veronika Najmanová

Veronika Najmanová (*1987) je doktorandkou Ústavu historických věd, Filozofické fakulty Univerzity Pardubice , veronika.najmanova@email.cz       další články autora
Cílem studie je stručně se zamyslet nad možnostmi využití lékařské literatury pro bádání na poli dějin genderu, a především představit některé poznatky, vyplývající z užití genderové analýzy na konkrétní typ pramene, na tzv. domácí lékaře. Pojem „domácí lékař“ zahrnuje medicínské publikace určené pro neodbornou veřejnost, jejichž hlavním záměrem je šířit povědomí o fungování lidského těla, o způsobech rozpoznávání jednotlivých nemocí, o zdravém životním stylu, či o náležité péči o nemocné. Studie představuje výstupy z analýzy těchto specifických lékařských knih, vydaných na našem území v období od druhé poloviny devatenáctého století do prvních desetiletí století dvacátého a nabízí odpovědi především na tyto otázky: Jak autoři „domácích lékařů“ pracují s femininitou a maskulinitou? Co jejich publikace vypovídají o pozici lékařů a obecně medicíny v tehdejší společnosti? Jsou tematizované nemoci asociované s konkrétním genderem? V obecné rovině má tato studie odpovědět na to, jakým způsobem byl v rámci „domácích lékařů“ konceptualizován gender.