dostupná čísla


Obsah časopisu

„Užiteční – schopní – úspěšní“. Reprezentace židovské emancipace a asimilace v historických narativech pražských židovských komunit

Zuzana Schreiberová

Zuzana Schreiberová (*1986) je doktorandkou na FHS UK , zuzana.schreiberova@fhs.cuni.cz       další články autora
Předložená studie se věnuje utváření skupinové identity pražských židovských komunit na základě toho, jak tyto židovské komunity vnímají historii českých Židů a svoji roli v ní. Konceptualnim zakladem práce je narativní teorie Haydena Whitea a dalších autorů, zabývajících se pamětí – Maurice Halbwachse nebo Pierra Nory. Jako pramenný materiál byly využity početné články zabývající se historickými tématy, publikované ve čtyřech periodikách vydávaných židovskými komunitami (Roš Chodeš, Obecní noviny, Maskil, Židovské listy). Cílem práce je odhalit, zda je narativní forma dějin českých Židů ovlivněna skutečností, že se daná komunita považuje za reformní nebo ortodoxní, nebo bychom měli zahrnout nějaké další faktory. Jedním z těchto faktorů mohou být politiky identit a vnitřní konflikty.