dostupná čísla


Obsah časopisu

Kniha k prohlížení a procházení. Vizuální reprezentace prostoru Severních Čech

Čeněk Pýcha

Čeněk Pýcha je vedoucím Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů a vyučuje na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK, , cenek.pycha@ustrcr.cz       další články autora
Základní motiv textu tvoří vztah vizuální reprezentace a fyzického prostoru. Autor modeluje recepční kontext fotografií krajiny a zavádí kategorii knih procházení a prohlížení (modelový čtenář knihou listuje a prohlíží fotografie, získává tak představu o prostoru). Tuto kategorii pak aplikuje ne reprezentativní publikace, jež zachytily celek severních Čech v 70. a 80. letech. Díky těmto pramenům může studie rekonstruovat základní prvky dobového zobrazování severních Čech a hledat místa potenciálního konfliktu (například okolo národnostních a ekologických témat). Ve své druhé části se studie zaměřuje na pozdější proměny vizuálních reprezentací severních Čech v souvislosti s obecnějším vývojem vizuální kultury, například prostřednictvím srovnávacích fotografií staré a současné podoby místa začala v knihách k prohlížení dominovat historizující perspektiva.