dostupná čísla


Obsah časopisu

MARTIN NODL, PETR SOMMER (edd.), Jeden den ve středověku

Praha 2014, Nakladatelství Lidové noviny, 216 s.

Jiří Pešek