dostupná čísla


Obsah časopisu

JAN MALURA, Písně pobělohorských exulantů (1670–1750)

Praha 2010, Academia, 472 s.

Marie Škarpová