dostupná čísla


Obsah časopisu

Ženy vedou obec. Příspěvek k proměně české poúnorové společnosti

Denisa Nečasová

Denisa Nečasová (*1974), působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně , mojeschrank@seznam.cz       další články autora
Studie je věnována otázce implementace komunistických vizí v československé společnosti po komunistické revoluci, na modelu záměrného dosazování žen na vedoucí pozice v místních národních výborech na malých městech roku 1950. Zájem komunistické moci na vyšším počtu žen, aktivních v národních výborech, vycházel z problematické situace národních výborů samých, které přitom měly být páteří moci státního aparátu, jež měla dosahovat do nejvzdálenějších koutů republiky. Mimo to v tom byla snaha zapojit ženy ještě aktivněji než předtím do nadšeného socialistického budování. Autorka podrobně sleduje jak agitační kampaně zamířené na ženy, tak genderové stereotypy, které byly ve spojení s ženami používány, ať už byly členkami či předsedkyněmi národních výborů.