dostupná čísla


Obsah časopisu

Demystifikovat Králíka

Michal Kosák

Michal Kosák (*1977), působí v Ústavu pro českou literaturu AV ČR , kosak@ucl.cas.cz       další články autora
Přínos Oldřicha Králíka máchovské textologii byl od polemik z let 1954–55 interpretován jednostranně. Autor ve své polemice kriticky sleduje studii Michala Charypara K textologickým sporům o Máchovo dílo, která se mu zdá poněkud „přímočará” a zaujatá. Podle Kosáka je nutno zaujmout nový přístup k tomuto sporu, a to na základě archivních materiálů, skrze jejichž analýzu se pokouší zdokumentovat podrobněji a méně jednostranně povahu Králíkova máchovského bádání (primárně v letech 1950–1954) a jeho podněty k edici máchovských pojednání v České knižnici.