dostupná čísla


Obsah časopisu

MILENA LENDEROVÁ, VLADAN HANULÍK, DANIELA TINKOVÁ (edd.), Dějiny těla: prameny, koncepty, historiografie; MILENA LENDEROVÁ, VLADAN HANULÍK, DANIELA TINKOVÁ (edd.), Tělo mezi medicínou a disciplínou: proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století

Červený Kostelec 2014, Pavel Mervart, 264 s.; Praha 2014, NLN – Nakladatelství Lidové noviny, 642 s.

Filip Herza

Filip Herza (*1986), působí na Etnologickém ústavu Akademie věd ČR , herza@eu.cas.cz       další články autora