dostupná čísla


Obsah časopisu

Používání a zneužívání poznámek pod čarou

Jaroslav Ira

Jaroslav Ira (*1980), odborný asistent Ústavu světových dějin Filosofické fakulty Univerzity Karlovy , jaroslav.ira@ff.cuni.cz       další články autora
Diskusní příspěvek hodlá podnítit debatu a kritickou reflexi o užívání a zneužívání poznámek a obecně poznámkového aparátu. Podle autora studenti i profesionální historikové často postrádají vhled do různorodých funkcí poznámek v textu i v širším kontextu odborné komunikace a vědecké komunity. Poznámky a odkazy jsou proto často používány nevhodně. Nadbytečné a slabě reflektované užívání poznámek vytváří zdání vědeckosti daného textu, přičemž zakrývá jeho odbornou prázdnotu. Kromě toho zkresluje systém rozdělování akademického uznání. Příspěvek shrnuje hlavní funkce poznámek, zamýšlí se nad některými druhy špatné praxe a argumentuje pro více reflexivní užívání poznámek, jež chápe jako nedílnou součást celkové argumentační struktury odborného textu.