dostupná čísla


Obsah časopisu

Karel sem, Karel tam... Dvě monumentální knihy k výročí Karla IV. v aktuální české politice dějin

Milena Bartlová

Milena Bartlová působí jako profesorka teorie a dějin umění na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze , milena.bartlova@vsup.cz       další články autora
Text srovnává dvě objemné publikace vydané při příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV. Lucemburského v roce 2016. Analyzuje jejich strukturu, obsah, metodické zaměření a vztah k aktuálním směrům současné české politiky. Přes řadu odlišností se obě knihy shodují v tom, že se soustřeďují na sebeoslavu moci a symbolických hodnot vladaře a církve, protože dochovaná umělecká díla jako soubor pramenů jinou reprezentaci umožňují jen velmi obtížně.