dostupná čísla


Obsah časopisu

RICHARD MÜLLER, JOSEF ŠEBEK (edd.), Texty v oběhu. Antologie z kulturně materialistického myšlení o literatuře

Praha 2014, Academia, 724 s.

Lukáš Borovička

Lukáš Borovička (*1982), doktorand Filosofické fakulty Univerzity Karlovy , lksborovicka@gmail.com       další články autora