dostupná čísla


Obsah časopisu

Přerod komunistické víry mladých intelektuálů: Mlynář, Pelikán, Kosík, Kalivoda, Klíma, Kundera, Kohout, Vaculík

Karel Hrubý

Karel Hrubý (*1923), sociolog , k.hruby@sunrise.ch       další články autora
Článek se pokouší o objasnění motivů, mentality a postojů některých mladých intelektuálů, filozofů, literátů a politických teoretiků, kteří původně nekriticky přijali stalinský komunismus, ale během 60. let došli k jeho kritickému přehodnocení. Jejich politická víra se změnila a angažovaně i zasáhli do očistného procesu „pražského jara“. Zároveň sleduje proměnu morálních kritérií, která u nich probíhala zejména po roce 1956. Jejich celoživotní filozofické či umělecké dílo, které podléhá jiným kritériím, tu analyzováno není. Metodicky vychází z jejich osobních svědectví o životě v dogmatu a konfrontuje je s jejich pozdějšími názorovými a hodnotovými proměnami.