dostupná čísla


Obsah časopisu

PAVEL KOLÁŘ, Der Poststalinismus: Ideologie und Utopie einer Epoche

Köln- Weimar-Wien 2016, Böhlau Verlag, 370 s.

Zdeněk Nebřenský

Zdeněk Nebřenský působí na Německém historickém ústavě v Praze       další články autora