dostupná čísla


Obsah časopisu

Svoboda od státu i skrze něj. Nad náčrtem liberálně-konzervativní koncepce moderních dějin českých zemí

Pavel Himl

Pavel Himl působí jako docent na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy , pavel.himl@fhs.cuni.cz       další články autora
Článek se kriticky zabývá koncepcí moderních dějin českých zemí, tak jak ji přináší nedávná syntéza „Habsburkové 1740-1918. Vznikání občanské společnosti“ a její editor. Tato koncepce odmítá konfliktualistický přístup, který minulost vidí jako střetávání různých skupin a jejich zájmů, a dává přednost konsenzualistickému přístupu, zdůrazňujícímu vyjednávání společenského smíru. Tento druhý přístup ale jednak často hrozí nekritickým přejímáním a legitimizací dominantních či převládnuvších politických směrů, jednak opět redukuje historii na příběhy velkých původců a nositelů vůdčích společenských idejí.