dostupná čísla


Obsah časopisu

MAREK JAKOUBEK (ed.), Teorie etnicity: Čítanka textů

Praha, SLON – Sociologické nakladatelství 2016, 734 s.

Karel Šima