dostupná čísla


Obsah časopisu

MICHAL FRANKL, MILOSLAV SZABÓ, Budování státu bez antisemitismu? Násilí, diskurz loajality a vznik Československa

Praha 2015, Nakladatelství Lidové noviny, 344 s.

Marie Crhová