dostupná čísla


Obsah časopisu

JURAJ DVORSKÝ, Od naratívnej gramatiky k interdisciplinarite naratívu

Ružomberok 2017, Katolícka univerzita v Ružomberku, 194 s.

David Černín