dostupná čísla


Obsah časopisu

PETER BURKE, Exiles and Expatriates in the History of Knowledge, 1500–2000

Waltham (Mass.) 2017, Brandeis University Press / Historical Society of Israel, 294 s.

Veronika Čapská

Veronika Čapská, docentka na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy , veronika.capska@fhs.cuni.cz       další články autora