dostupná čísla


Obsah časopisu

PETRA KOŠŤÁLOVÁ (ed.), Šimon Polský, Putování 1608–1618. Cestopis a kroniky arménského poutníka

Praha 2016, Argo, 488 s.

Lucie Storchová

Lucie Storchová je research fellow na Filosofickém ústavu AV ČR a vyučuje na Fakultě humanitních studií UK v Praze , storchova@flu.cas.cz       další články autora