dostupná čísla


Obsah časopisu

OTA KONRÁD, RUDOLF KUČERA, Cesty z apokalypsy. Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914–1922

Praha 2018, Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Academia, 364 s.

Pavel Baloun

Pavel Baloun působí jako odborný asistent na Fakultě humanitních studií UK. , pavel.baloun@fhs.cuni.cz       další články autora