dostupná čísla


Obsah časopisu

Literární antisemitismus a konstrukce image židovského národa v meziválečných románech širšího Ostravska. Imagologická česko-německá studie

Lukáš Pěchula

Lukáš Pěchula je doktorandem Katedry české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity , lukaspechula@seznam.cz       další články autora
Předkládaná studie usiluje o dešifrování konstrukce heteroimages židovského národa a vlivu podob antisemitismu na jejich ztvárnění v románech širšího Ostravska mezi dvěma světovými válkami. Jedná se o komparativní analýzu, která zkoumá židovské etnotypy zpodobněné ve vybraných dílech německých a českých autorů daného období. Primárním cílem studie je odhalit images, dekódovat jejich strukturu, analyzovat jejich funkci v textu stejně jako vliv dobových proměn antisemitismu. Studie se geograficky soustředí na širší Ostravsko, jež v minulosti významně přitahovalo židovskou imigraci. Speciálně Ostrava byla multikulturním místem, kde vedle sebe žili lidé polské, české, německé a židovské národnosti. Právě tato specifika zkoumaného regionu, společně s meziválečným časovým zaměřením, z něj činí zajímavé východisko výzkumu.