dostupná čísla


Obsah časopisu

LIESBETH CORENS, Confessional Mobility and English Catholics in Counter-Reformation Europe

Oxford 2019, Oxford University Press, 240 s.

Veronika Čapská

Veronika Čapská, docentka na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy , veronika.capska@fhs.cuni.cz       další články autora