dostupná čísla


Obsah časopisu

KATEŘINA LIŠKOVÁ – Sexual Liberation, Socialist Style. Communist Czechoslovakia and the Science of Desire, 1945–1989

Cambridge 2018, Cambridge University Press, 282 s.

Jan Seidl

Jan Seidl působí jako odborný asistent na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. , 64594@mail.muni.cz       další články autora