dostupná čísla


Obsah časopisu

Dlouhá 30. léta (1929–1945). Konceptuální přístupy k transformaci modernity

Jakub Rákosník

Jakub Rákosník (*1977), působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy , Rakojaff@ff.cuni.cz       další články autora
Studie se zabývá tezí o dlouhých 30. letech. Teorie modernity určuje oddělené fáze modernity. Období 1929–1945 bylo kulminací organizované modernity, která do jisté míry následovala liberální modernitu 19. století. Tento transformační proces začal v poslední třetině 19. století a dosáhl vrcholu s krachem na burze a druhou světovou válkou. Z tohoto hlediska představovalo období 1929–1945 základ poválečného univerzalistického sociálního státu a smíšené ekonomie. Klíčovými procesy bylo zvýšení státních intervencí do hospodářství a podpora sociálních práv jako následek zkušenosti s masovou nezaměstnaností a válečným kolektivismem.