dostupná čísla


Obsah časopisu

O pokroku a víře v pokrok. Sebekritický autorský dovětek

Bedřich Loewenstein

Bedřich Loewenstein (*1929) je emeritním profesorem Svobodné univerzity v Berlíně       další články autora
Ve druhém čísle časopisu Dějiny – teorie – kritika z roku 2009 se na stránkách 253–355 objevily články, v nichž autoři kriticky komentovali knihu Víra v pokrok – dějiny jedné evropské ideje. Její autor, Bedřich Loewenstein, odpovídá na podněty z debaty nad textem, stejně jako na kritické připomínky k německému vydání své práce.