dostupná čísla


Obsah časopisu

Dějiny s třpytem, či bez něho? Glosa na okraj příští diskuse

František Šmahel

František Šmahel (*1934), působí v Centru medievistických studií , fsmahel@iol.cz       další články autora
Rozvoj výzkumu dějin výtvarného umění, nádherné knihy představující umělecké dědictví a především hojně navštěvované rozsáhlé výstavy začínají nacházet nezamýšlenou odezvu v širším historickém povědomí veřejnosti. To se zvlášť týká uměleckých artefaktů z éry Lucemburků, kteří se stali prototypem dějinotvorných činitelů. Aby tato základní myšlenka vynikla, je zapotřebí kontrastu – tedy husitství jako nové doby temna, z níž byli spíše než Hus či Chelčický vyzdviženi obrazoborci a bořitelé sakrálních staveb. To co bylo v pracích odborníků nanejvýš nepřímo naznačeno, stalo se živnou látkou pokleslé publicistiky.