dostupná čísla


Obsah časopisu

VLADIMÍR PAPOUŠEK a kol., Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923

Praha 2010, Academia, 628 s.

Lucie Kostrbová, Michal Topor