dostupná čísla


Obsah časopisu

Ještě ke Kutnarovu-Markovu Dějepisectví

Hana Kábová

Hana Kábová (*1977), působí v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR v. v. i. , HanaKabova@mua.cas.cz       další články autora
Studie polemicky odpovídá na recenzi třetího vydání Přehledných dějin českého a slovenského dějepisectví Františka Kutnara a Jaroslava Marka z pera Miloše Havelky, uveřejněnou v časopise Dějiny – teorie – kritika 6/2009, na stranách 380-387.