dostupná čísla


Obsah časopisu

ELENA MANNOVÁ – Minulosť ako supermarket? Spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska

Bratislava 2019, VEDA, 464 s.

Matej Ivančík