dostupná čísla


Obsah časopisu

MARTIN JEMELKA, JAKUB ŠTOFANÍK – Víra a nevíra ve stínu továrních komínů: náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích (1918–1938)

Praha 2020, Academia, 496 s., ISBN 978-80-200-3153-2

Tomáš Mašek

Tomáš Mašek je doktorandem na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.       další články autora