dostupná čísla


Obsah časopisu

Melancholie a sebevražda v díle Roberta Burtona

Jan Potoček

Jan Potoček je doktorandem na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. , jan.potocek@fhs.cuni.cz       další články autora
Studie si klade za cíl vyložit Burtonovu koncepci sebevraždy. Aby bylo možné jeho pojetí sebevraždy porozumět, je třeba nejprve popsat, jakým způsobem rozuměl její hlavní příčině, tedy melancholii. Z toho důvodu se první část studie věnuje rozboru konceptu melancholie obsaženém v díle Anatomie melancholie. Závěry tohoto rozboru jsou následně v druhé části využity k vysvětlení Burtonova pojetí sebevraždy a jím navržené léčby či prevence. V obou krocích je hlavní pozornost obrácena na Anatomii melancholie, pomocí které je přiblížena jednak Burtonova myslitelská pozice, ale zároveň i autorský záměr a celoživotní zájem o otázku melancholie. Studie je tak příspěvkem k bádání, které Burtonovo myšlení a dílo pojímá v historicko-kulturně-myšlenkovém kontextu raně novověkého světa, a dále ke zkoumání působnosti díla a autorské strategie zaměřené na čtenáře. Závěry studie odhalují komplexnost a sofistikovanost Burtonovy koncepce sebevraždy a ukazují, že se značně odlišuje od představ tehdejších soudců, koronerů, duchovních a lékařů, kteří měli s otázkou sebevraždy co do činění. Klíčová slova: Robert Burton, melancholie, sebevražda, hřích, léčba, kulturní a intelektuální dějiny