dostupná čísla


Obsah časopisu

Maršál Koněv a Panna Marie: Umělecko-historický kontext české politiky paměti

Milena Bartlová

Milena Bartlová působí jako profesorka teorie a dějin umění na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze , milena.bartlova@vsup.cz       další články autora
Příspěvek zkoumá aktuální spory o pomníky v českém kontextu. Jako příklady ukazuje odstranění bronzové sochy sovětského maršála Koněva v Praze Bubenči a vztyčení kopie barokního Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. V obou případech je podstatným kontextem politické téma, v prvním případě post-komunismus a společenská paměť nedávné minulosti, v druhém post-sekulární nárok konzervativních sil v katolické církvi na politický vliv. Zároveň jsou ale v obou případech používána jako klíčový argument uměleckohistorická hodnocení. Děje se tak povrchně a instrumentálně, kdežto jejich hlubší kritické uchopení v rámci teorie vědeckého oboru dějin umění dosud schází. Klíčová slova: veřejné památky, politika paměti, pražské památky, umělecká kvalita, československá kultura 1949-1989