dostupná čísla


Obsah časopisu

ZDENĚK KÁRNÍK – Na úsvitu dějin české sociální demokracie. Od prvopočátků hnutí k základům moderní politické strany (1844–1893)

Praha 2019, Dokořán, 704 s., ISBN 978-80-7363-857-3

Tomáš Schejbal

Tomáš Schejbal je doktorandem na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové.       další články autora