dostupná čísla


Obsah časopisu

VÍT SCHMARC – Země lyr a ocele. Subjekty, ideologie, modely, mýty a rituály v kultuře českého stalinismu

Praha 2017, Academia, 424 s., ISBN 978-80-200-2703-0

Denisa Nečasová

Denisa Nečasová (*1974), působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně , mojeschrank@seznam.cz       další články autora