dostupná čísla


Obsah časopisu

Upozornění redakce

Veronika Čapská, Petr Wohlmuth

Veronika Čapská, docentka na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy , veronika.capska@fhs.cuni.cz       další články autora
Petr Wohlmuth působí jako odborný asistent na Fakultě humanitních studií UK v Praze , petr.wohlmuth@fhs.cuni.cz       další články autora
Upozornění redakce