dostupná čísla


Obsah časopisu

Tři stezky (ke) komunismu

Martin Škabraha

Martin Škabraha (*1979), působí na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a v Centru globálních studií v Praze , Martin.Skabraha@osu.cz       další články autora
Cílem této studie je nabídnout komplexnější pohled na komunismus, než je v české veřejném prostoru obvyklé, a to skrze výklad pojmu kritika na příkladu komunismu, který se sám považoval za radikální formu modernity. Rozlišeny budou tři formy kritiky: 1) kritika konverzní, která se hlásí k hodnotám oficiálního kánonu a pokouší se je interpretovat příznivě pro vykořisťované; komunismus v tomto smyslu promlouvá skrze přísliby kapitalismu; 2) subverze v duchu „hermeneutiky podezření“, která za převládajícími myšlenkami hledá „skutečné” skryté motivace (např. instinkt, vůli k moci, třídní boj) a na tomto základě uskutečňující revoluční zásah; 3) kontroverze v duchu „reflexivní modernizace”, která se odkazuje na nezamýšlené důsledky modernity a politizace soukromého jednání. Komunismus je ukázán jako příklad těchto typů kritiky, které jsou zároveň použity k výkladu „smyslu dějin”.