dostupná čísla


Obsah časopisu

Dlouholetá měření dokazují, že ženy patří za plotnu, pane kolego. Esej o genderech a ideologii popularizační sexuologie v českých zemích

Josef Řídký

Josef Řídký (*1986), studuje historii a komparatistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze , ridky.josef@gmail.com       další články autora
Během dvacátého století se v Československu objevila nová oblast výzkumu určení sexuality, jmenovitě sexuologie. Třebaže využívala metody exaktních věd, závěry v rámci své zájmové oblasti nevyhnutelně formulovala na ideologické bázi. Do sféry sexuologického zájmu spadaly také podoby genderu. Za pomoci stále sofistikovanějších metod věda v podobě popularizačních příruček bránila stereotypy z devatenáctého století o aktivním a společensky zapojeném muži a pasivní ženě, manželce a ženě v domácnosti. Tyto obrazy byly zaměňovány s ženským a mužským duchem, povahou a přirozeností, jejichž doplňkem byl odpovídající tělesný vzhled. Tělo tak zrcadlí ducha nebo genderový stereotyp. Zatímco genderové re-prezentace zůstávají prakticky nezměněny, je možné si povšimnout zejména epistemologického posunu, který oboru umožnil hlubší pohled na tělo a život jedince skrze ideologii.