dostupná čísla


Obsah časopisu

Bůh, nebo vývoj? Několik poznámek k historismu v úvahách evangelických myslitelů na počátku 20. století

Jan Horský

Jan Horský působí jako docent na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy , jan.horsky@fhs.cuni.cz       další články autora
Tato studie je založena na srovnávací analýze jistých prvků myšlení dvou protestantských liberálních teologů, českého bohoslovce, historika náboženství a následně zastánce komparativní religionistiky Františka Žilky a klasika německého studia sociologie náboženství Ernsta Troeltsche. Autor se primárně soustředí na jejich pojetí historického vývoje ve vztahu k náboženským hodnotám. Zatímco Troeltsch vyzdvihuje možné vlivy společenských a ekonomických podmínek na náboženství, Žilka na druhé straně chápe náboženství jako faktor vytvářející sociální struktury. Oproti Troeltschovi je Žilka více hotov přiznat vliv národů (či národností) na různé podoby (křesťanského) náboženství. Oba se shodují na prvcích uvnitř protestantismu, které napomohly demokratickému vývoji společnosti. Oba autoři také uznávají, že platnost náboženských hodnot nemůže být posuzována historickými či sociologickými metodami. Oba si přáli zmírnit metody užívané v historismu devatenáctého století přiznáním autonomie metod teologických.