dostupná čísla


Obsah časopisu

„Bylo a bude, svět tak běží, že s ženou jiného, kdo může, leží“. „Alternativní“ sexuální morálky a jejich regulace v inkvizičním registru Jakuba Fourniera

David Zbíral

David Zbíral (*1980), působí na Ústavu religionistiky Filozofické fakulty MU , david.zbiral@mail.muni.cz       další články autora
Inkviziční registr Jakuba Fourniera z let 1318-25, dobře známý díky Montaillou, okcitánské vesnici v letech 1294-1324 Emmanuela Le Roy Ladurieho (1975), v sobě zahrnuje mnohem víc, než jen téma hereze. Obsahuje různé detaily o každodenním životě, včetně sexuality a více méně „alternativní“ sexuální morálky. Analýza čtyř případů zahrnutých v registru – Beatrix z Lagleize, Petera Vidala, Arnolda z Verniolles a Grazidy Lizierové – ukazuje nejen jejich zajímavý etický systém, ale odkazuje i k obecnějším otázkám metodologie. V těchto případových studiích model norma-odchylka odhaluje všechny své slabé stránky. Sexuální morálka těchto čtyř lidé je zřetelně odlišná od morálky vyžadované Fournierem, a tvoří nezávislé systémy spíš než prosté odchylky od morálky „oficiální“. Svou mocenskou distribucí a zaměřením model norma-odchylka zveličuje jednotu středověkého křesťanství.