dostupná čísla


Obsah časopisu

Feudalismus před soudem historiků aneb O středověké „rolnické civilizaci“

Aron Jakovlevič Gurevič

Aron Jakovlevič Gurevič (1924–2006) působil v Ústavu obecných dějin Ruské akademie věd a přednášel na Ruské státní humanitní univerzitě a na Moskevské státní univerzitě       další články autora
Český překlad eseje, napsaného původně v ruštině a publikovaného roku 2004, který se vyrovnává s pojetím feudalismu mezi západními historiky v posledních třiceti letech. Autor na základě studia skandinávských archivních dokumentů, poukazuje na limity dosavadního zkoumání. Domnívá se, že jsou podmíněny dochovanými záznamy a přenosem latinské terminologie do lidového prostředí, v němž se latinské termíny, indikující společenské kategorie a vlastnické vztahy, mohou lišit od původního významu. Kriticky také komentuje vysoce rozvinutý výzkum feudalismu ve dvacátém století, který ruští vědci stavěli převážně na důkladné analýze západoevropských záznamů. Autor také bere v potaz stávající přístup k rodinnému/klanovému vlastnictví a, opět se odvolávaje na skandinávské zdroje, ukazuje, že je obvyklá tvrzení nutno zásadně přehodnotit.