dostupná čísla


Obsah časopisu

Dějiny žen či gender history? Možnosti, limity, východiska

Denisa Nečasová

Denisa Nečasová (*1974), působí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně , mojeschrank@seznam.cz       další články autora
Článek nabízí kritický přehled výzkumu dějin žen a gender history v posledních třiceti letech, se zaměřením na zakládající generaci amerických historiček. Podrobně sleduje debatu, kterou vyvolaly provokativní, až manifestační články Joan W. Scottové, zejména „Gender: užitečná kategorie historické analýzy“. Navíc se zabývá i rezervovanými proudy v historiografii, které by se daly nazvat feministickými. S mnoha drobnějšími exkurzy článek poukazuje například na limity stávajících interpretací těchto přístupů, neurčitost definice gender history a někdy příliš úzce definovanou koncepci gender history jako dějin moci. Autorka krátce zmiňuje český výzkum, který se až dosud soustředil na dějiny žen, spíše než na gender history, a prozatím, až na několik výjimek, nešel za recepci anglicky psaných prací a metod, které jsou v nich uplatňovány.