dostupná čísla


Obsah časopisu

Historikova historie v očích historika. Střípky z četby

František Šmahel

František Šmahel (*1934), působí v Centru medievistických studií , fsmahel@iol.cz       další články autora
V poněkud autobiografickém eseji nad paměťmi medievalisty Arona Jakovleviče Gureviče, autor přemítá nad vývojem medievistického výzkumu ve východní Evropě druhé poloviny dvacátého století. Ve světle Gurevičovy kariéry a vlastních zkušeností, si autor klade otázku, zda je možno svobodně bádat bez ochrany mocného patrona. Navíc krátce komentuje postupné pronikání západoevropských, zejména francouzských, metodologických inovací do sovětské a české historiografie. Ukazuje, že i v těchto ideologicky limitovaných zemích si historik mohl nicméně osvojit tyto západní impulsy po svém. Autor zasvěceně poukazuje na význam vztahu mezi Gurevičem a Le Goffem.