dostupná čísla


Obsah časopisu

LUCIE STORCHOVÁ (ed.), Conditio humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii

Praha 2007, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 202 s.

Michael Voříšek