dostupná čísla


Obsah časopisu

Občanská společnost. Koncept a jeho historizace

Rudolf Kučera

Rudolf Kučera (*1980), působí na Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas , r.kucera@email.cz       další články autora
Studie se zabývá způsoby užívání konceptu občanské společnosti v české historiografii. Rozebírá konceptualizaci termínu v českém vědeckém výzkumu v posledních čtyřiceti letech a odkazuje k významným nejednoznačnostem, které se s termínem občanská společnost pojí. Užívání pojmu občanská společnost v české historiografii stále odkazuje k německým konceptům z let osmdesátých a devadesátých – to jest, chápání občanské společnosti jako zvláštní formy celospolečenské organizace. Autor se vymezuje vůči této koncepci a navrhuje občanskou společnost, která spíš než jistý druh společenské organizace, bude specifickým vzorem jednání, nebo dokonce zvláštním sektorem společnosti. Dále pak v kontextu současných diskusí z anglosaského a německojazyčného okruhu představuje několik základních vymezení občanské společnosti a načrtává možné využití čerstvého pohledu na koncepci občanské společnosti pro historickou analýzu.