dostupná čísla


Obsah časopisu

„Dělnická třída“ v moderní sociální historiografii

Michal Pullmann, Jakub Rákosník

Michal Pullmann působí jako docent na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze , michal.pullmann@ff.cuni.cz       další články autora
Jakub Rákosník (*1977), působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy , Rakojaff@ff.cuni.cz       další články autora
Současné historické debaty o formování tříd a kolektivních identit v moderních společnostech poukazují k důležitosti analytické kategorie třídy. Esej představuje různé přístupy ke kategorii třídy v moderním historiografii – založené na rozrůznění a polarizaci společenských struktur (J. Kocka), třídní zkušenosti a povědomí (E. P. Thompson), třídním diskursu (G. Stedman Jones), „imaginární instituci společnosti“ (P. Joyce). Na těchto přístupech ukážeme různé cesty historického vysvětlení vzniku tříd, abychom ocenili vytváření a diferenciaci normativních vzorců, které umožnily aktérům určit utrpení jako sociální fenomén a otevřely nové boje za uznání.