dostupná čísla


Obsah časopisu

„Dělnická třído, spoj se, spoj…“. Několik poznámek ke článku M. Pullmanna a J. Rákosníka

Antonín Kostlán

Antonín Kostlán (*1955), působí v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR , kostlan@seznam.cz       další články autora
V tomto článku autor vychází z několika myšlenek prezentovaných v eseji Michala Pullmanna a Jakuba Rákosníka, přítomném v tomto čísle časopisu – konkrétně z jejich názoru, že by koncept „dělnické třídy“ měl být navrácen do českého historického výzkumu jako nástroj vhodný pro analýzu moderního společenského vývoje. V této souvislosti autor poukazuje na tři problémové okruhy: moderní – převážně sociologické – kritiky vůči užívání tohoto nástroje k analýze společenských fenoménů; diskutabilní koncepty „třídní identity“ a „třídního vědomí“, které marxistické koncepce (dělnické) třídy jako sociální vrstvy redukují na pouhý nástroj manipulace; a roli, kterou komunistický režim nejprve termínu „dělnická třída“ připsal, aby legitimizoval násilné převzetí moci a následné zločiny.