dostupná čísla


Obsah časopisu

Autorecenze aneb přátelská rozprava nad jedním textem

Jaroslav Miller

Jaroslav Miller působí jako profesor na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci , jaroslav.miller@upol.cz       další články autora
Autor podrobuje kritickému zkoumání recenzi Josefa Hrdličky na jeho knihu Uzavřená společnost a její nepřátelé: Město středovýchodní Evropy, 1500–1700. Upozorňuje na dvě chyby v Hrdličkově kritice, které vedly k částečné dezinterpretaci knihy. Josef Hrdlička se zdržel hlubší analýzy teoretického základu Millerovy knihy, která je postavena na vysvětlujícím potenciálu Popperových konceptů otevřené a uzavřené společnosti. Mimoto se autor snaží prokázat, že recenzent nerespektoval plně žánrové vymezení studie, neboť knize vytýkal zjevný nedostatek výzkumných metod; aplikace takových metod by přitom odpovídala odlišnému typu akademického textu.