dostupná čísla


Obsah časopisu

JONATHAN BOLTON (ed.), Nový historismus/ New Historicism

Brno 2007, Host, 318 s.

Jan Horský

Jan Horský působí jako docent na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy , jan.horsky@fhs.cuni.cz       další články autora