dostupná čísla


Obsah časopisu

ALENA IVANOVA, JAN TUČEK (edd.), Cesty k národnímu obrození: Běloruský a český model

Praha 2006, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 416 s.

Karel Šima, Kateřina Sýkorová